Konzultace nad horoskopem :………………….. 700 Kč.

Výklad karet : ……………………………………………. 700 Kč.

Životní etapy v intuici : …………………………….. 600 Kč.

Osobní horoskop zrození : …………………….. 1 700 Kč.

ROZKVĚT ŽIVOTA – SEMINÁŘ

Jedna libovolná lekce : ……………………………. 1 000 Kč.

Dvě libovolné lekce : ………………………………. 2 000 Kč.

Cena za celý seminář: …………………………….. 3 000 Kč.

V případě, že absolvujete celý seminář, máte potom dvě konzultace nad horoskopem zdarma.