Tyto filmy ve mě probudily hloubku a inspirovaly k vědomému a k bdělému životu.