Životní etapy v intuici je soubor, kde na Váš osobní horoskop zrození, napasuji příslušnou kartu ze Symbolonu. Ukazuji tím, že astrologie nemusí být jen o pragmatizmu, výpočtech a logice, ale že své zalíbení si v ní mohou najít i lidé, založeni intuitivně, umělecky apod.

Pro sestavení životních etap v intuici, potřebuji znát datum narození, přesný čas a místo. Cena za vypracování je 600 Kč.

Probíhá to tak, že do dokumentu vložím Váš osobní horoskop zrození viz. foto. a dále příslušnou kartu Symbolonu k Vaší konkrétní životní etapě. Potom u etapy jsou tři odstavce.

Odstavec 1 – ukazuje na téma, které je zadáno a možná nezpracováno. Odstavec 2 – ukazuje na cestu, jak téma může postupně vyřešit a ve finále… Odstavec 3 – poukazuje na stav, jak to vypadá, když je téma zpracováno.

Obrázek osobního horoskopu zrození


10 dům v Rybách

Alegoricky je 10 dům Kozoroha, můj je v Rybách, tak řadím kartu MOIRA. Jako spojení Kozoroha a Ryb.

1/ bojuješ se svým osudem…stáváš se zatvrzelým…nikdo se k tobě nemůže dostat…podmínky tvého osudu se zrodily v tobě- jsou to lekce, které tě mají dovéct k pochopení zákonů života a skrze zvládnutí těchto lekcí k moudrosti…

2/ Máš před sebou dvě možnosti: odmítnout osud a bojovat s ním a zatrpknout nebo se smířit a přijmout životní podmínky a zmoudřet… nepromarni příležitost odpustit sobě- jiným- i svému osudu…

3/ pochopením této lekce jsi plný soucitu a tiché lítosti nad těmi, kteří se staví proti svému osudu…tvoje moudrost se pro ně může stát nadějí, na kterou si vzpomenou v těžkých chvílích.

Takhle mohu vypracovat každou z vašich 12cti životních oblastí