Pálení názorových systému pomocí 5 dohody.

https://www.seberizeni.cz/jaroslav-dusek-pata-dohoda/

Před nedávnem jsem zde sdílel článek, týkající se čtyř dohod, které mi daly nový životní styl. Nyní navazuji na pokračování a to 5 dohodou, která je zdá se býti asi nejvíce praktická. Tato pátá dohoda říká, „buďme skeptičtí, ale naslouchejme.“ Silou své skepse, spalme všechny názorové systémy. Nikdy bych nevěřil, jak se mi tohle v praxi osvědčí a pokud 5 dohodu aplikujeme do života, jak se nám obrovsky uleví. Více o tom již v článku. 

Pátá dohoda se skládá se třech snů pozornosti. Tyto sny pozornosti nám postupně pomáhají opouštět jednotlivé názorové systémy. Jen si to představte. Každý člověk je nastaven do určité :ohrádky“. Má kolem sebe nějaké okolí, pár přátel a poté názory a pohledy, které rád hlásá a zastává. Častokrát je podle toho vnímán a okolí s ním cítí buď sympatie či antipatie.

Sen oběti
Tento první sen hrajeme asi nejvíce. Tak nějak nás okolnosti, systém, výchova a další způsoby, doslova vedou k tomu, abychom žili styl oběti. Sami pro sebe, častokrát neuděláme nic, ale pro druhého bychom se rozkrájeli. Obětovat se pro firmu, obětovat se pro někoho, tohle vše jsou nástroje k nelásky sama k sobě. Sen oběti se může projevovat hlavně v oblasti víry. Někdo je např. tak silný katolík, budhista apod. a pokud někdo shledá, že právě jeho názorový systém je nejvýhodnější, začne ho dokonce šířit, aby i ostatní lidé pochopili, že tento názorový systém je přeci nejlepší.

Sen pozornosti – vnitřního bojovníka
Ve druhém snu pozornosti vnitřního bojovníka, se učíme zkoumat jednotlivé názorové systémy a zjišťovat, zda jsou pro nás životadárné či nikoliv. Zde se odehrává boj člověka sama se sebou a v sobě. Jedinec může mít sám v sobě třeba nějaký čas rozpor, být na rozpacích, než všechny názorové systémy, které ho oslovují porovná. Jenže nakonec ani nemusíme skončit ve druhém snu pozornosti a přejít na třetí.

Sen mistra
V roli mistra jsme se naučili spálit všechny názorové systémy. Již jsme poznali, co je životodárné a co ne. Tady už vyloženě nasloucháme a jsme v plné synchronicitě sami se sebou. Tohle například provádím každý den ve svém hlavním zaměstnání. Je to úžasný pocit, kdy vše co děláte, vám přijde, že jde nějak samo.

A jak jste na tom s názorovými systémy Vy?

Comments

comments